Έργα και μελέτες

Δεκ
19
2012

Ένα νέο σχολείο έρχεται να προστεθεί στο κτιριακό δυναμικό του Δήμου Θέρμης. Πρόκειται για το 2θέσιο νηπιαγωγείο του Κ. Σχολαρίου προϋπολογισμού 1.000.000€, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η κατασκευή του ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες. Το έργο που κατασκευάζεται με το σύστημα της βαριάς προκατασκευής αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά το νηπιαγωγείο με συνολικό εμβαδό 320,14τ.μ. Περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο νηπιαγωγών τραπεζαρία, τουαλέτες και αποθήκη. Η δεύτερη ενότητα είναι διώροφο κτίσμα με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώρους και τουαλέτες.

Στον αύλειο χώρο θα κατασκευαστεί ανεξάρτητη ενότητα λεβητοστασίου ενώ προβλέπονται πλακοστρώσεις και χώροι πρασίνου.

Δεκ
5
2012

Συντήρηση και προστασία των αρχαιοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος

Το έργο, προϋπολογισμού 1.210.000€, έχει  ξεκινήσει από τον προηγούμενο χρόνο και στοχεύει στην ανάδειξη του ιστορικού και φυσικού τοπίου μέσα από την οργάνωση του αρχαιολογικού χώρου της «Τράπεζας» στο ανατολικό όριο του οικισμού της Θέρμης.

Πρόκειται για μια δημοτική έκταση 56στρ. στην οποία συνυπάρχουν αρχαιότητες, φυσικό τοπίο καθώς και η εκκλησία του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού. Συνέχεια »© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης