Πλαγιάρι

Οκτ
24
2017

27-2017 Λήψη απόφασης για ίδρυση 2ου Δημοτικού Σχολείου

Οκτ
18
2017

25-2017 Καθορισμός κενωθείσας θέσεις περιπτέρου

26-2017 Λήψη απόφασης για κλείσιμο δρόμων για τον εορτασμό του Αγ Δημητρίου

Οκτ
5
2017

24-2017 Παραχώρηση οικοπέδου στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Σεπ
14
2017

22-2017 Αίτηση για παραχώρηση χρήσης κοινοχρηστου χώρου

23-2017 Αίτηση για παραχώρηση χρήσης κοινοχρηστου χώρου

Αύγ
10
2017

19-2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

20-2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

21-2017 Αλλαγή ονοματοδοσίας οδού

Ιούν
29
2017

14-2017 Ανάκληση αποφάσεων περί μετακίνησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων

15-2017 Αδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

16-2017 Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τμήματος για την Εγκατάσταση Σταθμού Διανομής Φυσικού Αερίου

Ιούν
1
2017

11-2017 Αίτημα για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

12-2017 Αίτημα για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

13-2017 Χορήγηση άδειας έρευνας και εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού

Μάι
29
2017

08-2017 Αίτημα για παραχώρηση χρήσης χώρου του Δημοτικού πάρκου

09-2017 Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση κάδων απορριμμάτων

10-2017 Προτάσεις σχετικά με τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας και κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων

Απρ
24
2017

04-2017 Επαναπροσδιορισμός υφιστάμενης θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

05-2017 Τοποθέτηση φωτισμού, αποκατάσταση δρόμου και διαγράμμιση

06-2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

07-2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

Φεβ
22
2017

01-2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

02-2017 Λήψη απόφασης σχετικά με υφιστάμενες θέσεις κάδων απορριμμάτων

03-2017 Λήψη απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση της Ιεράς Πανήγυρης© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης