Περιστερά

Φεβ
15
2017

01-2017 Επιχορήγηση εκδηλώσεων

Δεκ
20
2016

11-2016 Ρυθμίσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων

Ιούλ
25
2016

10-2016 Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων

Ιούλ
4
2016

09-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

Ιούν
28
2016

08-2016  Γνωμοδότηση παραχώρησης αίθουσας εντός του Κοινοτικού καταστήματος

Ιούν
6
2016

07-2016 Γνωμοδότηση περί αλλαγής του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής

Μάι
9
2016

06-2016 Βεβαίωση Δήλωση ύπαρξης υφιστάμενου κοινοτικού δρόμου

Απρ
14
2016

05-2016 Γνωμοδότηση επί του φακέλου της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα

Απρ
8
2016

04-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Μάρ
17
2016

03-2016 Αποξήλωση πασσάλων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης