Περιστερά

Δεκ
11
2017

ΑΠΟΦΑΣΗ_3_2017_ΕΠΕΚΤΑΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ_ΣΥΓΛΟΙΝΩΝΙΑΣ_ΔΗΜΟΥ_ΘΕΡΜΗΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-1 ΑΠΟΦΑΣΗ_4_2017_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΔΙΚΤΥΟΥ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ_5_2017_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΚΑΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2017_ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ_ΠΑΛΑΙΑΣ_ΟΙΚΙΑΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ


Ιούλ
6
2017

02-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

Φεβ
15
2017

01-2017 Επιχορήγηση εκδηλώσεων

Δεκ
20
2016

11-2016 Ρυθμίσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων

Ιούλ
25
2016

10-2016 Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων

Ιούλ
4
2016

09-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

Ιούν
28
2016

08-2016  Γνωμοδότηση παραχώρησης αίθουσας εντός του Κοινοτικού καταστήματος

Ιούν
6
2016

07-2016 Γνωμοδότηση περί αλλαγής του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής

Μάι
9
2016

06-2016 Βεβαίωση Δήλωση ύπαρξης υφιστάμενου κοινοτικού δρόμου

Απρ
14
2016

05-2016 Γνωμοδότηση επί του φακέλου της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης