Αγία Παρασκευή

Ιούλ
4
2016

08-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

Ιούν
2
2016

07-2016 Γνωμοδότηση περί αλλαγής του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής

Απρ
8
2016

05-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

05-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μάρ
29
2016

04-2016 Απαλλαγή τελών ενταφιασμού δημότη

Μάρ
4
2016

03-2016 Απαλλαγή δημοτών από τα τέλη παράτασης ταφής

Ιαν
27
2016

01-2016 Καθορισμός υφιστάμενων και νέων θέσεων περιπτέρων

02-2016 Επιχορήγηση εκδηλώσεων για το έτος 2016

Δεκ
23
2015

22-2015 Καθορισμός υφιστάμενων και νέων θέσεων περιπτέρων

Δεκ
23
2015

21-2015 Διατύπωση γνώμης σχετικά με την επάρκεια διαθέσιμων δημόσιων ακινήτων στον οικισμό Αγίας Παρασκευής

Δεκ
7
2015

20-2015 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Νοέ
13
2015

19-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης