Βασιλικά – Λακκιά

Δεκ
1
2016

24-2016 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου

25-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

26-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

27-2016 Επαγγελματική δραστηριότητα κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων

Νοέ
4
2016

19-2016 Χωροθέτηση Πράσινου Σημείου γειτονιάς

20-2016 Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

21-2016 Ανάκληση της με αριθμ. 43-2015 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Βασιλικών

22-2016 Εξέταση αιτήματος Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Βασιλικών

23-2016 Συζήτηση περί της λειτουργίας ΕΠΑΛ Βασιλικών

Αύγ
24
2016

15-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

16-2016 Γνωμοδότηση επί του τελικού σχεδίου Κανονισμού Νεκροταφείων

Ιούλ
4
2016

13-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

14-2016 Γνωμοδότηση παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής

Μάρ
22
2016

06-2016 Χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

07-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

Μάρ
22
2016

03-2016 Χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

04-2016 Απαλλαγή των δημοτών από τα τέλη παράτασης ταφής

Μάρ
22
2016

01-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

02-2016 Διοργάνωση εκδηλώσεων

Δεκ
9
2015

39-2015 Συμπλήρωση της αριθμ. 302015 απόφασης

40-2015 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας κ Ανακύκλωσης

Δεκ
9
2015

36-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

37-2015 Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ

38-2015 Εξέταση αιτήματος Κηνυγετικού Συλλόγου Επανομής κ Περιχώρων

Δεκ
9
2015

30-2015 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων

31-2015 Εύρεση κοινόχρηστου χώρου για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αποβλήτων

32-2015 Εξέταση αιτήματος για μίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου

33-2015 Δωρεάν παραχώρηση μνήματος στα κοιμητήρια

34-2015 Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης σε κόμβο της οδού Αγ. Αναστασίας

35-2015 Διοργάνωση εορτασμού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λακκιάς© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης