Βασιλικά

Μάρ
15
2018

3_2018 _ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΖΩΗΛΑΤΩΝ_ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μάρ
7
2018

3_2018_ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ_ΑΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4_2018__ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ_ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_ΖΩΗΛΑΤΩΝ

Μάρ
7
2018

_2_2018_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΓΙΑ_ΕΤΟΣ_2018

Φεβ
28
2018

4 2018 Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων

5 2018 Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων

Φεβ
14
2018

10-2017 Γνωμοδότηση για τη μακροχρόνια ενοικίαση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Μονοπηγάδου

Φεβ
14
2018

8-2017 Παραχώρηση χώρου για διοργάνωση εκδήλωσης

Φεβ
14
2018

6-2017 Γνωμοδότηση για την έγκριση θέσεων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Σουρωτής

Φεβ
2
2018

2-2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ_

Ιαν
24
2018

_1_2018__ΣΥΖΗΤΗΣΗ_ΚΑΙ_ΛΗΨΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΓΙΑ_ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ_

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Ιαν
24
2018

_1_2018_ΛΗΨΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΤΟ_ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ_ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης