Βασιλικά

Δεκ
22
2017


 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 2017 Γνωμοδότηση για την επέκταση Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

Δεκ
11
2017

ΑΠΟΦΑΣΗ_3_2017_ΕΠΕΚΤΑΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ_ΣΥΓΛΟΙΝΩΝΙΑΣ_ΔΗΜΟΥ_ΘΕΡΜΗΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-1 ΑΠΟΦΑΣΗ_4_2017_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΔΙΚΤΥΟΥ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ_5_2017_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΚΑΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2017_ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ_ΠΑΛΑΙΑΣ_ΟΙΚΙΑΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ


Δεκ
11
2017

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2017 Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης

Ιούλ
17
2017

07-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2018

Ιούλ
17
2017

04-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2018

Ιούλ
12
2017

05-2017 Μετάθεση εορτασμού της πανήγυρης του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων της Τ.Κ. Σουρωτής

Ιούλ
11
2017

14-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Ιούλ
7
2017

11-2017 Αίτηση κ. Δούμπλιου Ιωάννη

12-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος

13-2017 Απαλλαγή τελών ενταφιασμού

Ιούλ
6
2017

02-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

Ιούλ
4
2017

05-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης