Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων

Ιούν
20
2019

4 -2019doc

Ιούν
20
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 05_2019

Μάι
17
2019

10- 2019 ΒΑΣΙΛΚΩΝ

11-2019 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

12-2019 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Μάι
14
2019

5_2019_ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ_ΕΠΙ_ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΜΕΤΡΩΝ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΟΔΩΝ

Μάι
14
2019

05-2019 Αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής Δρόμου Υγείας

Μάι
14
2019

02-2019 Εγκριση δαπάνης ποσού για τις εορταστικές εκδηλώσεις

04-2019 Πρόταση για διαμόρφωση βραχόκηπου στο πάρκο Στεφανιά και μελέτη για δημιουργία χώρου αναψυχής ή πάρκινγκ

Μάι
14
2019

2-2019

Απρ
11
2019

16-2018 Απόψεις επί του φακέλου τηε Μ.Π.Ε

17-2018 Αίτημα για απαλλαγή τελών ταφής και εκταφής

Απρ
11
2019

3_2019_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Απρ
11
2019

_4_2019_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης