Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών

Απρ
11
2018
Μάρ
29
2018
Φεβ
21
2018
Φεβ
15
2018
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ACT SOCIAL

 3. ΜΕΛΕΤΗ 1-2018
Ιαν
22
2018
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 3. ΜΕΛΕΤΗ 20-2017 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δεκ
28
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
 3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
 4. ΜΕΛΕΤΗ 14-2017  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟ&Π
Δεκ
19
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 3. ΜΕΛΕΤΗ 12-2017 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δεκ
15
2017

Εκ νέου ανάρτηση λόγω λάθους στον προϋπολογισμό της μελέτης

Οκτ
25
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS
 3. ΜΕΛΕΤΗ 15/2017 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οκτ
18
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΜΕΛΕΤΗ 9-2017
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης