Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών

Δεκ
28
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
 3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
 4. ΜΕΛΕΤΗ 14-2017  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟ&Π
Δεκ
19
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 3. ΜΕΛΕΤΗ 12-2017 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δεκ
15
2017

Εκ νέου ανάρτηση λόγω λάθους στον προϋπολογισμό της μελέτης

Οκτ
25
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS
 3. ΜΕΛΕΤΗ 15/2017 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οκτ
18
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΜΕΛΕΤΗ 9-2017
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Σεπ
26
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 2. ΜΕΛΕΤΗ 34-2017
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Σεπ
26
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 2. ΜΕΛΕΤΗ 21-2017
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αύγ
31
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΜΕΛΕΤΗ 8-2017 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΗΣ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ιούν
7
2017

Ανάκληση λόγω εσφαλμένου ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Ιούν
1
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 3. ΜΕΛΕΤΗ  08/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ


© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης