Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιούλ
6
2018

28-2018 Χωρική Μεταβολή στο 229, αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πλαγιαρίου

29-2018 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ

30-2018 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

31-2018 Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων

 

Ιούλ
6
2018

27-2018 Απόψεις επί του φακέλου της ΜΠΕ Μελέτη Β’ αναδασμού αγροκτήματος Βασιλικών

Ιούν
22
2018

25-2018 Αποζημίωση Επικειμένων οικισμού Θέρμης 1

26-2018 Χορήγηση Παράτασης άδειας λειτουργίας Μουσικής στη Τ.Κ. Σουρωτής

Ιούν
8
2018

23-2018 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση βιορευστών στο Ν Ρύσιο

24-2018 Ίδρυση και Οριοθέτηση Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στη Δ.Κ. της Θέρμης

Ιούν
1
2018

19-2018 Εκ νέου λήψη απόφασης, σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγών 

20-2018_Ανάκληση της 367-2016 του Δ.Σ. και λήψη νέας

21-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στον οικισμό Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης

22-2018 Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης της έκτασης Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “ΜΥΓΔΩΝΙΑ” ΣΥΝ. Π.Ε. στο Πλαγιάρι

Μάι
8
2018

17-2018 Γνωμοδότηση άδειας διέλευσης του υπ΄αριθ. 1245 αγρ. Αγίου Αντωνίου από το υπ΄αριθ. 1353 χέρσο ιδιοκτησίας Δήμου Θέρμης

18-2018 Γνωμοδότηση σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου διέλευσης αγωγού ………..

Μάι
2
2018

16-2018 Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κεραίας κινητής τηλεφ

Μάι
2
2018

14-2018 Γνωμοδότηση σχετικά με τη «Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης

15-2018 Έγκριση θέσεων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στα Βασιλικά

Φεβ
26
2018

8-2018 Γνωμοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού, .

9-2018 Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Θέρμης-mg

10-2018 Τεχνική περιγραφή έργων βελτίωσης της σύνδεσης του οικοπέδου 04 στο Ο.Τ. ΟΡΘΗ

11-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Παλαιολόγων

12-2018 Ονοματοδοσία οδού στη Δ.Κ

13-2018 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για ανέγερση μνημείου

Φεβ
7
2018

6-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Παλαιολόγων

7_2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης