Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φεβ
26
2018

8-2018 Γνωμοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού, .

9-2018 Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Θέρμης-mg

10-2018 Τεχνική περιγραφή έργων βελτίωσης της σύνδεσης του οικοπέδου 04 στο Ο.Τ. ΟΡΘΗ

11-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Παλαιολόγων

12-2018 Ονοματοδοσία οδού στη Δ.Κ

13-2018 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για ανέγερση μνημείου

Φεβ
7
2018

6-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Παλαιολόγων

7_2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Ιαν
18
2018

1-2018 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2017

2-2018 Σύσταση παραγματικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού

3-2018 Σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού

4-2018 Πρόταση σύνταξης Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής 

5-2018 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για ανέγερση μνημείου

 

Δεκ
22
2017

29-2017 Xωρική μεταβολή των υπάριθμ. 14και 16 τεμ. του ο.τ.16 αγρόκτημα Ν Ρυσίου.

30-2017 Τσιμεντόστρωση πεζόδρομου στη Δ.Κ

31-2017 Τεχνική περιγραφή έργων βελτίωσης σύνδεσης οικ. 01ν του ο.τ. 176α με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο

32-2017 Προσθήκη στον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δ. Θέμης

Δεκ
6
2017

26-2017 Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

27-2017 Τροποποίηση του Π. Δ/τος της 6.6.2000 (ΦΕΚ 428/Δ/12.7.2000) περί “έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος οικισμού Θέρμης” ως συμπλήρωση της “Μελέτης προσαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου της Δ. Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης στο Ν.4269/2014 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Ε. Θέρμης”.

28-2017 Γνωμοδότηση για την έγκριση θέσεων (χωροθέτηση) υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής.

Νοέ
21
2017

24-2017 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων πλατείας Παραμάνα

25-2017 Καθορισμός θέσεων κενωθέντων περιπτέρων – Δημόσια κλήρωση – Καθορισμός χρόνου παραχώρησης

Σεπ
28
2017

21-2017 Χωροθέτηση Κεντρικού Βασικού Πράσινου Σημείου

22-2017 Διατήρηση κ διάθεση κενών θέσεων περιπτέρων και κατάργηση θέσεων

23-2017 Εγκριση κοπής δέντρων στην επέκταση του οικισμού Θέρμης

Αύγ
18
2017

19-2017 Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

20-2017 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Προφήτη Ηλία Τριλόφου

Ιούλ
28
2017

17-2017 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας υπόγειου σταθμού Παραμάνας

18-2017 Ρυθμίσεις στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Θέρμης

Ιούλ
28
2017

16-2017 Αδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για κατάστημα στη Νέα Ραιδεστό



© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης