Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Ιούλ
24
2015

Ο Δήμος Θέρμης έθεσε σε διαβούλευση και γνωμοδότηση το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το 2016 σύμφωνα με το Άρθρο 75, του Ν. 3852/10. Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διεξήχθη τη Δευτέρα 20/7 2015 αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής, η διαδιακασία επαναλήφθηκε ύστερα από τρεις (3) μέρες δηλαδή την Πέμπτη 23/7 όπου και συζητήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πρακτικό 1 -τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016- (αναβολή)

Πρακτικό 2 -τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016

Ιούν
18
2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απρ
5
2013

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης     συνήλθε  την Τετάρτη 20/3/2013 σε τακτική συνεδρίαση  η  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα  από   την  υπ’  αρ.πρωτ.: 9972/14-3-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  και  Αντιδημάρχου  Θέρμης  κ.Σ.Φάμελλου  για  συζήτηση  και  γνωμοδότηση για  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερησίας διατάξεως: «Επικυρωμένο κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Θέρμης 2011-2014 (για την περίοδο  2013-2014)»  

(επισυνάπτεται το πρακτικό)

Πρακτικό 4 διαβούλευσης

Νοέ
26
2012

Ο Δήμος Θέρμης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν από τις σχετικές διατάξεις των νόμων για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέτει και φέτος στη διάθεση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου μας, τα κεντρικά στοιχεία του ετήσιου προγράμματος δράσης για το ερχόμενο έτος, το 2013. Συνέχεια »© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης