Διακηρύξεις

Category

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

By | Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ signed   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που…

Read More

Προμήθεια ενός (1) αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το…

Read More

Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Read More

Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ signed ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν…

Read More

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ signed ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΙΔΩΝ signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να…

Read More