Διακηρύξεις

Category

Προμήθεια ξυλείας

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2020 (1) ΤΕΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε…

Read More

Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλάκτώματος

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που…

Read More

Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ, φορητών, μόνιμων και λοιπών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια του Δήμου Θέρμης

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΓΕΙΟ PARKING πίνακας εργασιών για το Η-Ζ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Read More