Διακηρύξεις

Ιούλ
9
2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ιούν
22
2018

ΔΙΑΚ ΑΓΟΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

Ιούν
21
2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed

Μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ιούν
14
2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ιούν
14
2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Προκήρυξη enotice

Ιούν
11
2018

ΔΙΑΚ ΑΓΟΡΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛ.ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

TEYΔ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

Ιούν
5
2018
  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
  4. ΜΕΛΕΤΗ 16-2018
Ιούν
5
2018
  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
  4. ΜΕΛΕΤΗ 48-2018
Ιούν
5
2018

ΣυντήρησηΔικτύωνΗλεκτροφωτισμού

Ιούν
1
2018

a250_201805311438

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης