Διακηρύξεις

Ιούλ
18
2019

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

6ΦΜΤΩΡΣ-ΨΗΡ

TEYΔ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ

Ιούλ
17
2019

ΔΙΑΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΨΨΣΕΩΡΣ-ΡΓΞ

TEΥΔ

Ιούλ
15
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 61Μ2ΩΡΣ-ΨΕΠ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΓΧΦΩΡΣ-ΝΡ1  ΤΕΥΔ

Ιούλ
5
2019

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

6ΦΜΓΩΡΣ-ΒΘΑ

TEΥΔ

Ιούλ
1
2019

ΔιακΠρομηθΑρδευτ κλπειδών27364_28062019Signed_19PROC005191160

Μελ59_2019ΠρομΥλικώνΑρδΜηχτωνΚήπωνκλπ

ΠεριλΔιακ27365_28062019signedΑΔΑΩΦ33ΩΡΣ-ΙΙΡ

Ιούν
14
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

6Η7ΖΩΡΣ-0ΒΥ

ΤΕΥΔ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΔ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ.ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ

Οσοι λαμβάνουν τεύχη από το site του Δήμου παρακαλούνται να ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος,προκειμένου σε περίπτωση αλλαγών να ενημερώνονται εγκαίρως από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ιούν
13
2019

27_2019ΜΕΛΕΤΗ 2019_2020Καθαριστικάfinal16042019

ΔιακΑνοικΔιαγΚαθαρ24105_10062019ΑΔΑ608ΜΩΡΣ-ΩΧΠ

ΠεριλΔιακ24106_10062019_Ω4Α8ΩΡΣ-5ΜΗ

Ιούν
13
2019

Διακήρυξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email p.saregkou@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

 

 

Μάι
31
2019

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Μ.Ε.Δ

 

Μάι
31
2019

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Μ.Ε.Δ

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης