Διακηρύξεις

Δεκ
12
2018

NOTICE KΗΜΔΗΣ6ΦΥΩΩΡΣ-Π6ΑΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

Δεκ
10
2018

Τεύχη δημοπράτησης

https://drive.google.com/file/d/1ss1OgJ_XC3tDrbF13lfUSR-JekMXkdU8/view?usp=sharing

 

Δεκ
6
2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Δεκ
4
2018

ΟΡOI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Νοέ
30
2018

Τεύχη δημοπράτησης στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mn3ZNdyr4wSbPu_RIgXUVN5UpUSOTxJa/view?usp=sharing

 

Νοέ
29
2018

Τεύχη δημοπράτησης στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

https://drive.google.com/file/d/18uh6Z48jDfnl02oLmTeta0x-xAz7IUOR/view?usp=sharing

 

Νοέ
29
2018

Τεύχη δημοπράτησης στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

https://drive.google.com/file/d/1n4N2y2eT55c88RGw-DxHPm6z399y0_zx/view?usp=sharing

 

Νοέ
28
2018

Τεύχη δημοπράτησης στο παρακάτω σύνδεσμο :

 

https://drive.google.com/file/d/1y7ohImwKTIubqSnOcBVC8Eo6-VJ8fdZG/view?usp=sharing

 

Νοέ
28
2018

Τεύχη δημοπράτησης στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

https://drive.google.com/file/d/10QEHw0xUPoMmQhkXqfOxhiuUPnc-TRL3/view?usp=sharing

 

Νοέ
28
2018

Τεύχη δημοπράτησης στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

https://drive.google.com/file/d/1pJNB4qF_IpdqOki3OuWOjXiFCJI3MiIt/view?usp=sharing

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης