Διακηρύξεις

Νοέ
7
2019

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

 

Νοέ
5
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( ΑΔΑ & ΑΔΑΜ)

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ—-78Ρ0ΩΡΣ-ΣΗ4

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.mantalis@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Οκτ
17
2019

Τεύχη δημοπράτησης

https://drive.google.com/drive/folders/1kDSEO-Tx0g5i8dONOoewdrXFvEX68yhR?usp=sharing

Οκτ
17
2019

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Οκτ
9
2019

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Οκτ
7
2019

Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο των ασφαλτοστρώσεων  αγροτικών δρόμων του δήμου Θέρμης με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

https://drive.google.com/file/d/1YfPlIf75idwJfHTVae05utD1Ldx6TkuW/view?usp=sharing

Οκτ
3
2019

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ

https://drive.google.com/file/d/187gGrryp2oFYPeGw0B-tLEqBLRIXhBwa/view?usp=sharing

Οκτ
1
2019

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://drive.google.com/drive/folders/13LIftvuy9-eLpT62IndKjT3KsXOPetAm?usp=sharing

 

Αύγ
30
2019

ΔιακΣυντΕφαρμΛογισμ2019

ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2019

ΠεριλΔιακ34756_28082019

Ιούλ
18
2019

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

6ΦΜΤΩΡΣ-ΨΗΡ

TEYΔ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης