Προκηρύξεις

Απρ
2
2019

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019 για την κάλυψη συμβάσεων ΙΔΟΧ (8 μήνες) για τις κάτωθι ειδικότητες:

Κωδικός 101: ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 101

Κωδικός 102: ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αρχιτεχνίτης Εναερίτης)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 102 Συνέχεια »

Μάρ
15
2019

Ο δήμος Θέρμης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν μέχρι τις 27/3/2019, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω στην επισύναψη, για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων:

1. Έμπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Χαριλάου) ΔΚ Θέρμης.

2. Ιασονίδου – Καπετάν Χάψα, ΔΚ Θέρμης.

Πληροφορίες από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης (διαδημοτική οδός Θέρμης – Τριαδίου, τηλ.2310478041).

Προκήρυξη για την παραχώρηση θέσεων περιπτέρων

Μάρ
1
2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9377/2019 Ανακοίνωση ο Δήμος Θέρμης επιθυμεί τη πρόσληψη 4 ατόμων ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και 13 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την χρονική περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμης.

Υποβολή αιτήσεων στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ,

την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 έως και Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και

ώρες 09:00π.μ. έως και 14:00 μ.μ..

Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

Φεβ
26
2019

Ο Δήμος Θέρμης εκφράζει την επιθυμία  πρόσληψης έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας, με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.

Υποβολή αιτήσεων στο Δημαρχιακό κτίριο, στον 1ο όροφο ( Δημοκρατίας 1, Θέρμη) κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 έως και 14:00 μ.μ.

Έναρξη και λήξη αιτήσεων από της 27 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2019.

Επισημαίνεται, ότι μπορεί η αίτηση να υποβληθεί και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗ ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 

Φεβ
13
2019

Την πρόσληψη ωρομίσθιου ενός ατόμου  καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και συγκεκριμένα ενός / μίας δασκάλου/ας μπαλέτου και σύγχρονου χορού για τη λειτουργία των τμημάτων της Σχολής Χορού κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει η ΔΕΠΠΑΘ. Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη.

Ιαν
23
2019

Δείτε εδώ την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου δύο εξωτερικών ειδικών συνεργατών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού στο πλαίσιο του έργου  Act Social”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΜΕ 1-2018 ΜΕ Α.Π._pdf

Ιαν
17
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2)ΜΕΛΕΤΗ

Ιαν
2
2019

Κατάρτιση τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ΠΦΑ είκοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους κατά την περίοδο 2018-2019 από την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Δεκ
24
2018

Αποτελέσματα προκήρυξης 8μηνης σύμβασης ΣΟΧ1/2018, για τις θέσεις ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Πολυμηχανήματος και ΔΕ Χειριστής Τρακτέρ

Συνέχεια »

Δεκ
21
2018

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 και συγκεκριμένα: 4 ατόμων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 2 ατόμων ΔΕ Οικοδόμων, 1 άτομο ΔΕ Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – εναερίτης και 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Υποβολή αιτήσεων από τις 24-12-2018 έως και τις 27-12-2018 και ώρες από 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. στο Δήμο Θέρμης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοκρατίας 1, Θέρμη.
Πληροφορίες: κ.Βάσω Καραμούτσιου, τηλ.:2313 300747.

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης