Προκηρύξεις

Σεπ
2
2019

Ο Δήμος Θέρμης γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μιας θέσης Γενικού Γραμματέα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες και συγκεκριμένα από 3 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν στο Δημαρχιακό κτίριο ( Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001, Θέρμη ) κατά τις ώρες 8:30-13:30 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, και να καταθέσουν την αίτηση τους συνοδευομένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2019

Αύγ
9
2019

Ο Δήμαρχος Θέρμης καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  33214/9-8-2019 ανακοίνωση, πρόσληψης ενός (1) ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα και τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση,  για τις ανάγκες της πυροπροστασίας του Δ. Θέρμης.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμης , ΤΚ 57001) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12-8-2019 έως και 19-8-2019, υπόψη κ. Σανσαρίδου Μαρίνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

Αύγ
1
2019

Ο Δήμαρχος Θέρμης καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 32120/1-8-2019 ανακοίνωση, πρόσληψης ενός (1) ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου Γ΄κατηγορίας με δίμηνη σύμβαση,  για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμης , τ.κ. 57001) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2-8-2019 έως και 8-8-2019, υπόψην κ.Καρλοβασίτη.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

 

Μάι
28
2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει εκδώσει ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα και τεσσάρων ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 29-05-2019 έως και 31-05-2019 και ώρες 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773 και 2313-300742.

6ΔΤΑΩΡΣ-ΙΝΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Απρ
2
2019

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019 για την κάλυψη συμβάσεων ΙΔΟΧ (8 μήνες) για τις κάτωθι ειδικότητες:

Κωδικός 101: ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 101

Κωδικός 102: ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αρχιτεχνίτης Εναερίτης)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 102 Συνέχεια »

Μάρ
15
2019

Ο δήμος Θέρμης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν μέχρι τις 27/3/2019, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω στην επισύναψη, για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων:

1. Έμπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Χαριλάου) ΔΚ Θέρμης.

2. Ιασονίδου – Καπετάν Χάψα, ΔΚ Θέρμης.

Πληροφορίες από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης (διαδημοτική οδός Θέρμης – Τριαδίου, τηλ.2310478041).

Προκήρυξη για την παραχώρηση θέσεων περιπτέρων

Μάρ
1
2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9377/2019 Ανακοίνωση ο Δήμος Θέρμης επιθυμεί τη πρόσληψη 4 ατόμων ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και 13 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την χρονική περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμης.

Υποβολή αιτήσεων στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ,

την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 έως και Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και

ώρες 09:00π.μ. έως και 14:00 μ.μ..

Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

Φεβ
26
2019

Ο Δήμος Θέρμης εκφράζει την επιθυμία  πρόσληψης έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας, με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.

Υποβολή αιτήσεων στο Δημαρχιακό κτίριο, στον 1ο όροφο ( Δημοκρατίας 1, Θέρμη) κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 έως και 14:00 μ.μ.

Έναρξη και λήξη αιτήσεων από της 27 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2019.

Επισημαίνεται, ότι μπορεί η αίτηση να υποβληθεί και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗ ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 

Φεβ
13
2019

Την πρόσληψη ωρομίσθιου ενός ατόμου  καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και συγκεκριμένα ενός / μίας δασκάλου/ας μπαλέτου και σύγχρονου χορού για τη λειτουργία των τμημάτων της Σχολής Χορού κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει η ΔΕΠΠΑΘ. Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη.

Ιαν
23
2019

Δείτε εδώ την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου δύο εξωτερικών ειδικών συνεργατών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού στο πλαίσιο του έργου  Act Social”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΜΕ 1-2018 ΜΕ Α.Π._pdf© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης