Προκηρύξεις

Αύγ
6
2018

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Kαλλιτεχνικού Διευθυντή – Μουσικού στην Δ.ΕΠ.Π.Π.Α.Θ, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών. Πληροφορίες: τηλ. 2310 463423

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ιούν
20
2018

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την προκήρυξη, για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με δίμηνη σύμβαση εργασίας, για την κάλυψη  αναγκών της πυροπροστασίας, ειδικότητας (1) ΔΕ χειριστής Μηχανήματος Έργου JCB και ( 4 ) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Υποβολή των αιτήσεων από την Πέμπτη 21 Ιουνίου έως και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρες από 8:00 π.μ.-14:00 μ.μ., στον 1ο όροφο στο Δημαρχιακό κτίριο, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ.: 2313 300742.

Πληροφορίες: προκήρυξη διμήνων

 

Μάι
8
2018

 

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων και συγκεκριμένα: ενός (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις  και ενός (1) παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 10 Μαίου 2018   έως και τις 8 Ιουνίου 2018.
Εδώ μπορείτε να δείτε την προκήρυξη:Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρων

 

Δεκ
28
2017

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρμης που εδρεύει στη Θέρμη.

Συγκεκριμένα στο παρακάτω αρχείο (Αποτελέσματα) μπορείτε να δείτε τους ονομαστικούς πίνακες υποψηφίων ανα κωδικό – ειδικότητα, τους πίνακες μοριοδότησης, αποκλειομένων και επιλεγέντων υποψηφίων:

Κωδικός 101 – ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων

Κωδικός 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

Κωδικός 104 – ΔΕ Oικοδόμων (Τεχνίτες)

Κωδικός 105 – ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναερίτης)

Κωδικός 106 – ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

Κωδικός 107 – ΥΕ Εργατών Οικοδομών

Κωδικός 108 – ΥΕ Οδοκαθαριστών

Επίσης, περιλαμβάνεται η Ανακοίνωση για τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε για τον Κωδικό 107 - ΥΕ Εργατών Οικοδομών, λόγω ισοβαθμίας δυο υποψηφίω,  καθώς και το πρακτικό αυτής.

Αποτελέσματα ανα κωδικό και ειδικότητα

Δεκ
13
2017

foto-appalti-pubblici-1aΣτην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων μελετητών και εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου/μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι €20.000,00), και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017), προχωρά ο δήμος Θέρμης. Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν. 4412-2016 . Κατεβάστε την  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν. 4412-2016

Δεκ
5
2017
Την πρόσληψη δώδεκα (12) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικοού χαρακτήρα ανακοινωνει ο Δήμος Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 από τις 8:30 έως και τις 14:00 στο δημαρχείο της Θέρμης στον 1ο όροφο.
Δήμος Θέρμης
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001
Νοέ
24
2017

Η ΔΕΠΠΑΘ προκηρύσσει την πρόσληψη 26 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλ. της ΔΕΠΠΑΘ: 2310 463423,46155 και 464166.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 2017

Νοέ
14
2017

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των ατόμων µε Αναπηρία (Α.με.Α.), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν από την 18η /11/2017 μέχρι και την 28η/11/2017 στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θέρμης στην Πλατεία Τριλόφου, Τρίλοφος ΤΚ 57500, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω για την εξής θέση κυλικείου όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα με το επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος 480,00 ευρώ.

Συνέχεια »

Οκτ
27
2017

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), 3 ΔΕ οδηγών Γ’ κατηγορίας και 10 ΥΕ εργατών συνοδών απορριμματοφόρων, αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δευτέρα 30/10  έως και Τετάρτη 1/11/2017 από τις 8:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Οκτ
20
2017

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου της Δημοτικής Επιχείρησης, κατά την διδακτική περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών, συγκεκριμένα: ΔΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ντράμς).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης