Προκηρύξεις

Category

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά την υπ. αριθμ. 9692/10-3-2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους….

Read More

Τελική απόφαση της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Θέρμης

By | Προκηρύξεις | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ. αριθμ. 15886/7-5-2018 Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων ( ένας Πάρα Αρείω Πάγω και ένας Πάρα Εφέταις) με σχέση  έμμισθης εντολής, αναρτά…

Read More

Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Θέρμης

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση, Χωρίς κατηγορία | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 6952/20-2-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας, ΔΕ Διοικητικού (2 θέσεις) και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (1 θέση) με δίμηνη σύμβαση…

Read More

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δ.Θέρμης

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 3164/27-01-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων…

Read More

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορ. χρόνου από το ΝΠΔΔ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής (δίμηνα)

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Σε πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού με την ειδικότητα των κοινωνικών φροντιστών και μεσ χέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Πληροφορίες εδώ: Ψ9Θ9ΟΚ76-Η5Η ανακοίνωση κοινωνικοί φροντιστές δίμηνα  …

Read More

Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2019 εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2019 εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Δείτε τα αποτελέσματα εδώ          

Read More

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για 10 άτομα

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση με Αρ.πρωτ.54184/20-12-2019 πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας δέκα (10) ατόμων ειδικότητας: α) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Γ΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 3…

Read More

Προκήρυξη 9 θέσεων εργασίας ανταποδοτικού χαρακτήρα με 8/μηνη σύμβαση για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμηςς

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την επιθυμία για κάλυψη εννέα (9)  θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα με 8/μηνη σύμβαση εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 52931/12-12-2019,  ΣΟΧ…

Read More

Ανακοίνωση για πρόσληψη 7ατόμων με δίμηνη σύμβαση εργασίας στον Δ.Θέρμης

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση, με αρ.πρ. 49462/26-11-2019, πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας επτά ( 7 ) ατόμων ειδικότητας: α) ΔΕ Ηλεκτρολόγος- Εγκαταστάτης 1ης Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας ( 2…

Read More

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μιας θέσης Γενικού Γραμματέα

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμος Θέρμης γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μιας θέσης Γενικού Γραμματέα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό…

Read More