Προκηρύξεις

Category

Μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη δύο ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Θέρμης

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμος Θέρμης με σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προχωρά στην κάλυψη δύο (2) θέσεων με ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (1 θέση ) και ΠΕ ψυχολόγων ( 1 θέση), με σχέση…

Read More

Λήγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου η προκήρυξη για την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα καλύψουν ανάγκες της Καθαριότητας

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 18652/4-6-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έντεκα ( 11 ) ατόμων  ειδικότητας : α) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄κατηγορίας (5 θέσεις) και β) ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων ( 6…

Read More

Προκήρυξη για την πρόσληψη 4 ατόμων ειδικ. ΥΕ Εργατών/τριων (Καθαριστές/Καθαρίστριες εσωτ. χώρων) για 2 μήνες

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 17486/28-05-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριων ( Καθαριστές/Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων) με δίμηνη σύμβαση εργασίας…

Read More

Προκήρυξη για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου (πυροπροστασία)

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 14938/8-5-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων  ειδικότητας: ΔΕ  Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα (3 θέσεις) και ΥΕ Εργατών γενικών Καθηκόντων (3…

Read More

Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων κατόπιν ενστάσεως για την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2019

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων κατόπιν ενστάσεως για την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2019σύμφωνα με την απόφαση 22/2020 του ΑΣΕΠ Πίνακας κατάταξης Πίνακας απορριπτέων

Read More

Αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ ΣΟΧ1/2020 με οκτάμηνη σύμβαση

By | Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις | No Comments

101 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-1 ΑΠ 102 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-2 ΑΠ 103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-3 ΑΠ 104 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ κατ.-4 ΑΠ 105 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)-5 ΑΠ 106 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ…

Read More

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά την υπ. αριθμ. 9692/10-3-2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους….

Read More

Τελική απόφαση της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Θέρμης

By | Προκηρύξεις | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ. αριθμ. 15886/7-5-2018 Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων ( ένας Πάρα Αρείω Πάγω και ένας Πάρα Εφέταις) με σχέση  έμμισθης εντολής, αναρτά…

Read More

Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Θέρμης

By | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Ενημέρωση, Χωρίς κατηγορία | No Comments

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 6952/20-2-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας, ΔΕ Διοικητικού (2 θέσεις) και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (1 θέση) με δίμηνη σύμβαση…

Read More