Οκτ
15
2013

2012-Δήλωση περιουσιακής κατάστασης κ. Σωκράτη Φάμελου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης