Θέρμη

Απρ
26
2016

10-2016 Εκ νέου διατύπωση γνώμης σχετικά με τη μακροχρόνια μίσθωση μέρους του υπ αριθμ. 2 αγροτεμαχίου

Απρ
22
2016

10-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Απρ
11
2016

10-2016 Εισήγηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Απρ
8
2016

09-2016 Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Απρ
8
2016

05-2016 Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Απρ
8
2016

10-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Απρ
1
2016

PRASINO 10                      Με δεδομένο ότι το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του αστικού μικροκλίματος, και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης και τα οφέλη του είναι ποικίλα τόσο στον περιβαλλοντικό, όσο και στον κοινωνικό τομέα, το τμήμα συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Θέρμης και το Μήνα Μάρτιο 2016 στόχευσε στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση σε ότι αφορά το περιβάλλον και την φροντίδα της πόλης. Συνέχεια »

Μάρ
30
2016

04-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

Μάρ
24
2016

08-2016  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

Μάρ
22
2016

04-2016 Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

05-2016 Εγκριση κανονισμού καθαριότητας

06-2016 Λήψη απόφασης για τα νεκροταφεία

07-2016 Υφιστάμενες και νέες θέσεις περιπτέρων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης