Θέρμη

Ιούλ
11
2016

17-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

Ιούλ
4
2016

11-2016 Αλλαγή του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής

Ιούν
24
2016

15-2016 Παράταση μίσθωσης τμήματος της υπ αριθμ 870 δημοτικής έκτασης

15-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παράταση μίσθωσης τμήματος της υπ αριθμ. 870 δημοτικής έκτασης

16-2016 Αλλαγή του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής

Ιούν
16
2016

14-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

Μάι
27
2016

11-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

Μάι
23
2016

13-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

Απρ
26
2016

10-2016 Εκ νέου διατύπωση γνώμης σχετικά με τη μακροχρόνια μίσθωση μέρους του υπ αριθμ. 2 αγροτεμαχίου

Απρ
22
2016

10-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Απρ
11
2016

10-2016 Εισήγηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Απρ
8
2016

09-2016 Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης