Θέρμη

Απρ
17
2015

03-2015 Παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

04-2015 Καθορισμός χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια πολιτιστικών – παραδοσιακών εκδηλώσεων

Απρ
9
2015

27-2015 Μουσ.όργανα ΚΟΥΜΟΥΡΙΔΗΣ Κ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Τ.Ο

28-2015 Διοργάνωση Εκδηλώσεων για Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Απρ
9
2015

23-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος (Παπαντωνίου Πέτρος)

24-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος (Καρκάλης Κωνσταντίνος)

25-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος (Α.ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ-Α.ΜΑΓΚΟΥ Ο.Ε.)

26-2015 Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης αθλητικών και πολιτιστικών χώρων

Απρ
9
2015

18-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

19-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

20-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

21-2015 Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης αθλητικών και πολιτιστικών χώρων (ΑΝΑΒΟΛΗ)

22-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος (ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΟΥΣΚΑΤΟΥ – ΦΛΩΡΙΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΥΣΚΑΤΟΥ Ο.Ε.)

Απρ
3
2015

17-2015, Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ανδριοπούλου Βασιλικής

18-2015, Εκδηλώσεις για τον πολιούχο Αγ. Αθανάσιο

19-2015, Παραδοσιακές πανηγύρεις

20-2015, Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων

21-2015, Τοποθέτηση εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας στην οδό Σπύρου Λούη

Απρ
3
2015

07-2015 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στην Λακκιά και τα Βασιλικά

08-2015 Ανοιχτή διαβούλευση για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς

09-2015 Αίτημα ΛΕΜΟΘΕ για συστέγαση με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Θέρμης

Απρ
3
2015

01-2015, Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Λεμονάκη Χρήστου

02-2015, Παραχώρηση του υπογείου του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Ν. Ραιδεστού για την φιλοξενία του ΚΑΠΗ

03-2015, Λέσχη ανάγνωσης ΡΟΔΟΣΤΟ

05-2015, Μεταφορά φωτεινού σηματοδότη

Μάρ
16
2015

01-2015 Εγκριση μελέτης για ανακατασκευή της οδού Ρήγα Φεραίου

02-2015 Αντιμετώπιση τουπροβλήματος που δημιουργήθηκε από την τοποθέτηση σκεπάστρου στα νεκροταφεία

Μάρ
13
2015

15-2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

16-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

Μάρ
12
2015

11-2015 Γνωμοδότηση επί τροποποίησης δρομολογίου της γραμμής αρ.67 του Ο.Α.Σ.Θ

12-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης