Θέρμη

Φεβ
5
2016

01-2016 Βεβαίωση τελών ταφής 2010 και τελών διατήρησης ταφών 2010 και 2011

02-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

03-2016 Εκδηλώσεις πανηγυριών

Ιαν
29
2016

Σε σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της συντήρησης των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου Θέρμης, προχώρησαν οι υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης, η οποία έχει τη ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης τους. Καθημερινά, εκατοντάδες συνδημότες μας, κάθε ηλικίας, επισκέπτονται και κάνουν χρήση, των υποδομών αυτών. Δεδομένων των κοινωνικών προεκτάσεων της οικονομικής κρίσης, οι υποδομές αυτές αποτελούν τους χώρους δημιουργικής απασχόλησης, επιμόρφωσης, ανάπτυξης και διασκέδασης, όλων των πολιτών του Δήμου. Η διαθεσιμότητα τους , γίνεται εφικτή, με τη συνεχή υποστήριξη, που παρέχεται από τα τμήματα συντήρησης, με γνώμονα , να παραμένουν λειτουργικά και συνεχώς στη διάθεση όλων εκείνων που επιθυμούν να τις επισκεφτούν και να τις χρησιμοποιήσουν, αξιοποιώντας δημιουργικά το χρόνο τους. Παράλληλα υποστηρίζονται ουσιαστικά οι δραστηριότητες των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων σε όλο το Δήμο. Συνέχεια »

Ιαν
29
2016

KATHARIOTHTA 6Με πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της Καθαριότητας του Δήμου Θέρμης , καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες το μήνα Ιανουάριο 2016, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τις υπηρεσίες της, για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση σε ότι αφορά το περιβάλλον και την φροντίδα του Δήμου μας. Συνέχεια »

Ιαν
28
2016

01-2016 Κατάργηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου

02-2016 Χωρική μεταβολή

03-2016 Εγκριση εκδηλώσεων για το έτος 2016

Ιαν
14
2016

27-2015 Καθορισμός θέσεως περιπτέρου

Ιαν
8
2016

26-2015  Λήψη απόφασης επί της συνεχιζόμενης μεταφοράς διασταλαζόντων υγρών από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο χώρο της πρώην χωματερής Ταγαράδων

Δεκ
24
2015

32-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

33-2015 Υφιστάμενες και νέες θέσεις περιπτέρων

Δεκ
7
2015

25-2015 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Νοέ
23
2015

30-2015 Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων

31-2015 Παραχώρηση χώρου για την έδρα του Πανελληνίου Συλλόγου Δυσλεξίας κ Διάσπασης Προσοχής

Οκτ
22
2015

28-2015 Απόψεις επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων NAMCO HELLAS© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης