Θέρμη

Οκτ
9
2015

23-2015 Κανονισμός κοιμητηρίων – τέλη διατήρησης παλαιών ταφών

Σεπ
22
2015

20-2015 Γνωμοδότηση επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Σεπ
21
2015

21-2015 Ανακατασκευή του αγωγού άρδευσης κατά μήκος της 5ης Οδού

22-2015 Κανονισμός λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων

Σεπ
16
2015

89-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων_

90-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

_ 91-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _Παναγία Σουμελά_

92-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου για υπαίθριο εμπόριο

Σεπ
16
2015

87-2015 Άδεια μουσικών οργάνων Μπασματζής Θεόδωρος

Σεπ
16
2015

85-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΓΑΝΤΑ_

86-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ_

Σεπ
16
2015

84-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _KNE_

Σεπ
15
2015

78-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ_

79-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ

80-2015 Τροποποίηση της 70-2015 αποφ

81-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ_

82-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΣΟΥΡΓΙΑ_

83-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _ΧΟΘ_

Σεπ
15
2015

77-2015 Προτάσεις επί του τεχνικού προγράμματος 2015

Σεπ
15
2015

72-2015 Γνωμοδότηση για την εφαρμογή συμπληρωματικών ρυθμίσεων οδικού δικτύου

73-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ_

74-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _BREAKFAST BAR_

75-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ_

76-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ_

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης