Θέρμη

Νοέ
23
2015

30-2015 Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων

31-2015 Παραχώρηση χώρου για την έδρα του Πανελληνίου Συλλόγου Δυσλεξίας κ Διάσπασης Προσοχής

Οκτ
22
2015

28-2015 Απόψεις επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων NAMCO HELLAS

Οκτ
22
2015

26-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Μισαηλίδης Δημήτριος

Οκτ
9
2015

23-2015 Κανονισμός κοιμητηρίων – τέλη διατήρησης παλαιών ταφών

Σεπ
22
2015

20-2015 Γνωμοδότηση επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Σεπ
21
2015

21-2015 Ανακατασκευή του αγωγού άρδευσης κατά μήκος της 5ης Οδού

22-2015 Κανονισμός λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων

Σεπ
16
2015

89-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων_

90-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

_ 91-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _Παναγία Σουμελά_

92-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου για υπαίθριο εμπόριο

Σεπ
16
2015

87-2015 Άδεια μουσικών οργάνων Μπασματζής Θεόδωρος

Σεπ
16
2015

85-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΓΑΝΤΑ_

86-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ_

Σεπ
16
2015

84-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _KNE_

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης