Προκηρύξεις

Απρ
3
2015

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ.  και συγκεκριμένα ενός (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Λεωφορείων (Κωδ. Θέσης 100), 4ωρης απασχόλησης (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 06/04 έως 15/04/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνέχεια »

Μάρ
23
2015

Ανακοίνωση δίμηνα 4/ 2015

Μάρ
18
2015

Ανακοίνωση 2μηνης

Μάρ
4
2015

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)   Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Συνέχεια »

Φεβ
16
2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

 

Φεβ
6
2015

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων, συγκεκριμένα παρακάτω επισυνάπτονται:

Προκήρυξη  προϊσταμένων τμημάτων 2015

Υπόδειγμα  αίτησης

Υπόδειγμα βιογραφικού

Δεκ
15
2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεκ
11
2014

H Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων.

προκήρυξη για την πρόσλ.προσ.ορ.χρόνου

Δεκ
11
2014

ΔΕ Οδηγός για ΑΜΕΑ

Δεκ
9
2014

Σε προσλήψεις 16 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στις παρακάτω ειδικότητες: ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Γ΄κατ.), 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατ.), 1 ΔΕ οδηγών γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων (εναερίτης), 9ΥΕ εργατών-τριών (αποκομιδής απορριμμάτων),2 εργατών-τριών (κοιμητηρίων)προκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης. Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ106

Συνέχεια »

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης