Προκηρύξεις

Απρ
7
2014

parartima_epoxiko_22_el_GR-1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒ ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝΟΥ

Απρ
3
2014

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μάρ
14
2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μάρ
7
2014

Σύμφωνα με την με αριθμ. 101/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Θέρμης μετά την 3η κατακύρωση, με τη συγκέντρωση προσφορών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης αυτής θα προμηθευτούν τα ειδικά σχολεία του Δήμου Θέρμης με εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης (Πακέτο ΣΤ΄) και εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής (Πακέτο Ζ΄) όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμ. Πρωτ. 2407/22-1-2014 σχετική διακήρυξη.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, σας παρακαλώ όπως καταθέσετε φάκελο προσφοράς  για τα προαναφερθέντα είδη μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου  2014, ώρα 13.00 μ..μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δεύτερη Διακήρυξη

Μάρ
5
2014

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Φεβ
27
2014

ΒΙΕΛΩΡΣ-ΨΙΗ-signedΒΙΕΛΩΡΣ-ΑΛ4-signed

Φεβ
27
2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Φεβ
25
2014

Aνακοίνωση 2μηνης

Ιαν
31
2014

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δεκ
13
2013

101

102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 101 ΣΟΧ 3-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 102 ΣΟΧ 3-2013

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης