Προκηρύξεις

Μάρ
23
2015

Ανακοίνωση δίμηνα 4/ 2015

Μάρ
18
2015

Ανακοίνωση 2μηνης

Μάρ
4
2015

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)   Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Συνέχεια »

Φεβ
16
2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

 

Φεβ
6
2015

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων, συγκεκριμένα παρακάτω επισυνάπτονται:

Προκήρυξη  προϊσταμένων τμημάτων 2015

Υπόδειγμα  αίτησης

Υπόδειγμα βιογραφικού

Δεκ
15
2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεκ
11
2014

H Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων.

προκήρυξη για την πρόσλ.προσ.ορ.χρόνου

Δεκ
11
2014

ΔΕ Οδηγός για ΑΜΕΑ

Δεκ
9
2014

Σε προσλήψεις 16 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στις παρακάτω ειδικότητες: ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Γ΄κατ.), 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατ.), 1 ΔΕ οδηγών γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων (εναερίτης), 9ΥΕ εργατών-τριών (αποκομιδής απορριμμάτων),2 εργατών-τριών (κοιμητηρίων)προκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης. Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ106

Συνέχεια »

Νοέ
21
2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2014 (1)

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης