Προκηρύξεις

Δεκ
15
2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεκ
11
2014

H Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων.

προκήρυξη για την πρόσλ.προσ.ορ.χρόνου

Δεκ
11
2014

ΔΕ Οδηγός για ΑΜΕΑ

Δεκ
9
2014

Σε προσλήψεις 16 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στις παρακάτω ειδικότητες: ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Γ΄κατ.), 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατ.), 1 ΔΕ οδηγών γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων (εναερίτης), 9ΥΕ εργατών-τριών (αποκομιδής απορριμμάτων),2 εργατών-τριών (κοιμητηρίων)προκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης. Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ106

Συνέχεια »

Νοέ
21
2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2014 (1)

Νοέ
7
2014

200 ΔΕ ΑΠΟΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

200 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Νοέ
7
2014

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει 16 ατομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στις παρακάτω ειδικότητες:  ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Γ΄κατ.), 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατ.), 1 ΔΕ οδηγών γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), 1ΔΕ ηλεκτρολόγων (εναερίτης), 9ΥΕ εργατών-τριών αποκομιδής απορριμμάτων,2 εργατών-τριών κοιμητηρίων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις  8/11 έως 17/11 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δείτε παρακάτω την προκήρυξη: Συνέχεια »

Οκτ
22
2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Οκτ
15
2014

Σε προσλήψεις τριών οδηγών απορρριμματοφόρων και τριων χειριστών μηχανημάτων προκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης. Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης παρακάτω:

ΔΕ 101 Συνέχεια »

Οκτ
9
2014

Δείτε τον πίνακα κατάξης και τη βαθμολογία για την πρόσληψη ενός ατόμου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνική Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμη) με ειδικότητα στον μοντέρνο χορό.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης