Προκηρύξεις

Οκτ
4
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, για τη λειτουργία των δομών «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ)» & «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) και συγκεκριμένα:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ (πλήρους απασχόλησης)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ
26
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει  ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διάρκεια 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών.

  • Έναν (1) ΤΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

προκήρυξη

Σεπ
26
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

  • Έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (8ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ
9
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ προκηρύσσει 1 θέση για έναν δάσκαλο ρυθμικής, διάρκεια σύμβασης 8 μηνών. Δείτε εδώ την προκήρυξη:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΧΟΡΟΥ

Αύγ
26
2016

Στην πρόσληψη δύο ατόμων (2) με ειδικότητα ΔΕ οδηγοί Γ’ κατηγορίες και δεκατριών ατόμων (13) ΥΕ Συνοδοί Απορριματοφόρων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών  προτίθεται να προβεί ο Δήμος Θέρμης.

Δείτε την ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΜΗΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 στο δημαρχείο  Θέρμης, στον 1ο όροφο.

Αύγ
2
2016

Η Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προκηρύξεων για την πλήρωση του ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου, Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016–2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΔΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛ.ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΟΡΟΥ

Αύγ
1
2016

Στην πρόσληψη τριών ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, για τη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, προτίθεται να προβεί ο Δήμος Θέρμης.

Δείτε την ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ YE ΕΡΓ. ΤΕΧΝΙΚΗ 2016
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Τρίτη 2 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 4 Αυγούστου στο δημαρχείο  Θέρμης, στον 1ο όροφο.

Ιούλ
22
2016

Στην πρόσληψη δύο ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προτίθεται να προβεί ο Δήμος Θέρμης. Δείτε την ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου στο δημαρχείο της Θέρμης, στον 1ο όροφο, τις ώρες από 8:00 έως 14:00 μ.μ.

Ιούλ
1
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ) ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου ,Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016–2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού εκατόν τριάντα τεσσάρων(134) ατόμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ

Ιούν
30
2016

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει την προκύρηξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων, των ειδικοτήτων:

- ΔΕ Υδραυλικός (2)
- Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου (Φορτωτή- Εκσκαφέα) (1)
- Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος (1)

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΠΕΡΙΛΗΨH ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2016© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης