Προκηρύξεις

Ιούν
24
2016

Την πρόσληψη 4 ατόμων  για την καλύψη εποχιακών αναγκών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  ανανκοινώνει η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης που εδρεύει στη Θέρμη  (Μακρυγιάννη 15Α) Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι οι εξής: ΔΕ Υδραυλικός, Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου (Φορτωτή- Εκσκαφέα), Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Ιούν
23
2016

Δείτε εδώ την απόφαση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την πυρασφάλεια στο Δήμο Θέρμης.

Υποβολή αιτήσεων στο Δημαρχείο Θέρμης από 27-6-2016 έως 29-6-2016
και ώρες 8:00 π.μ. με 14:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Ιούν
22
2016

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά η ΔΕΠΠΑΘ και συγκεκριμένα ενός παιδαγωγού ΠΕ.  Δείτε εδώ όλη την ανακοίνωση.

 

Ιούν
16
2016

Δείτε εδώ την απόφαση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την πυρασφάλεια στο Δήμο Θέρμης.

Ιούν
15
2016

Στην πρόσληψη 6 καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου πρόκειται να προχωρήσει η ΔΕΠΠΑΘ προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα “Παιδί και Θάλασσα”. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ιούν
10
2016

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού (6 θέσεις) με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την λειτουργία των ΚΔΑΠ στη ΔΕΠΠΑΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔΑΠ

Ιούν
3
2016

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 6/6  έως και 8/6 2016 κατά τις εργάσιμες ώρες στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Ιούν
3
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 77/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Α32ΟΚ76-Β56), ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά μίας (1) θέσης προσωπικού για την εξής κατά αριθμό ατόμου, ειδικότητα, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

Έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (6ωρης απασχόλησης)

Δείτε όλη την ανακοίνωση

Μάι
4
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜ0ΠΟΚ76-ΝΛ0),  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) «αγκαλιά-ζω», για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Ένας (1) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (4ωρης απασχόλησης)
  • Ένας (1) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (8ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απρ
20
2016

Στην πρόσληψη ενός (1)  εκτάκτου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών στην ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών  προτίθεται να προχωρήσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας & Προσχολικής αγωγής.  Η θέση αφορά στην καλύψη άμεσων αναγκών για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του ΝΠΔΔ μέχρι τις 25/4/2016 από τις 08:00 έως τις 15:00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου. Πληροφορίες στο τηλ. 2392330213-214-219. Δείτε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης