Προκηρύξεις

Οκτ
22
2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Οκτ
15
2014

Σε προσλήψεις τριών οδηγών απορρριμματοφόρων και τριων χειριστών μηχανημάτων προκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης. Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης παρακάτω:

ΔΕ 101 Συνέχεια »

Οκτ
9
2014

Δείτε τον πίνακα κατάξης και τη βαθμολογία για την πρόσληψη ενός ατόμου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνική Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμη) με ειδικότητα στον μοντέρνο χορό.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Σεπ
29
2014

Ανακοίνωση

ΜΕΛΕΤΗ 2014

Σεπ
25
2014

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΟΧ 2. 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.8.2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σεπ
25
2014

ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού

αίτηση υπ. δήλωση

Σεπ
10
2014

προκήρυξη για διεύθ. ωδείου   (Νέα )

προκήρυξη για σχολή χορού

προκήρυξη για τη διευθ.εικαστικών

προκήρυξη για διευθ. θεάτρου

προκήρυξη για διευθ. πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 

Αύγ
8
2014

200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αύγ
8
2014

120 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

120 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

121 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔ

121 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΑΡΑΔ. ΧΟΡΟΙ)

122 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

122 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

123 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

124 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

124 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

125 ΔΕ ΑΠΟΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

125 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

126 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΔΑΠ

126 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Ιούλ
22
2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

 

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)   Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης