Προκηρύξεις

Απρ
21
2017

DEYA_NEW_LOGO_BANNERΗ ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόμων για τις περιοχές Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων.

Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Μάρ
31
2017

Δείτε παρακάτω τα αποτλέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ ΣΟΧ1/2017 Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο και συγκεκριμένα τους Ονομαστικούς Πίνακες ανά κωδικό, πίνακες κατάταξης -μοριοδότησης των υποψηφίων, πίνακες επιλεγέντων και αποκλεισθέντων καθώς και πρακτικά δημόσιας κλήρωσης των κωδικών 101,103 και 106 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Συνέχεια »

Φεβ
28
2017

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την προκήρυξη 7 θέσεων, ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης” και της “Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”.
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την 1η Μαρτίου έως τις 10 Μαρτίου 2017.
Κατάθεση αιτήσεων από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. , στον 1ο όροφο στο Δημαρχιακό κτίριο, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ.: 2313 300742,743,747.

Φεβ
23
2017

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των ατόμων με Αναπηπία (Α.με.Α.), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν από την 27/2/2017 μέχρι και την 7/3/2017 στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ στην Πλατεία Δημαρχείου, Τρίλοφος ΤΚ 57500, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

Φεβ
21
2017

 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία της Σχολής Χορού.

 

Ιαν
31
2017

Δείτε εδώ την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία flamengo και latin χορών.

Δεκ
13
2016

Δείτε την πρόσκληση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού υπευθύνου της σχολής χορού ΔΕΠΠΑΘ με σύμβαση διάρκειας οκτώ μηνών και ειδικότητα ΔΕ Δάσκαλος Μπαλέτου – Σύγχρονου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – χορός

 

Νοέ
16
2016

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 2479/25-10-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Αθλητισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, καταρτίστηκαν οι πίνακες σειράς προτεραιότητας ανά ειδικότητα από την επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 5/2016 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα: ΠΙΝ. ΠΡΟΤΕΡ. ΠΦΑ 2016. 2017
Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους κατά των αποτελεσμάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι το διάστημα 17/11/2016 – 26/11/2016.

 

Νοέ
3
2016

Δείτε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικός Μουσικοθεραπείας, ΠΕ Εκπαιδευτικός Η/Υ και ΠΕ Εκπαιδευτικός Αγγλικών.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Πέμπτη 03/11/2016 έως Δευτέρα 14/11/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο κατάστημα των γραφείων μας στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 57500, Τρίλοφος, απευθύνοντας την στο ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οκτ
31
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ) προκηρύσσει είκοσι οχτώ (28) θέσεις  πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2016 -2017, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες).

Δείτε εδώ την προκήρυξη:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 2016 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης