Προκηρύξεις

Αύγ
8
2014

200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αύγ
8
2014

120 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

120 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

121 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔ

121 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΑΡΑΔ. ΧΟΡΟΙ)

122 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

122 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

123 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

124 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

124 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

125 ΔΕ ΑΠΟΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

125 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

126 ΠΕ ΑΠΟΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΔΑΠ

126 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Ιούλ
22
2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

 

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)   Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Ιούλ
9
2014

ΤΕΛΙΚΗ ΝΠΔΔ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΣΕΠ

Ιούλ
4
2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒ ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ιούν
30
2014

ανακοίνωση 2μηνης

Ιούν
27
2014

ΔΕ 101 (1)

Ιούν
27
2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 101 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.

Ιούν
26
2014

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από 27 Ιουνίου  έως και 1 Ιουλίου 2014 από τις 8:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Ιούν
18
2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 104 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 101 – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 102 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 103 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 104 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 101 – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 103 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 104 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης