Προκηρύξεις

Μάι
8
2018

 

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων και συγκεκριμένα: ενός (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις  και ενός (1) παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 10 Μαίου 2018   έως και τις 8 Ιουνίου 2018.
Εδώ μπορείτε να δείτε την προκήρυξη:Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρων

 

Δεκ
28
2017

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρμης που εδρεύει στη Θέρμη.

Συγκεκριμένα στο παρακάτω αρχείο (Αποτελέσματα) μπορείτε να δείτε τους ονομαστικούς πίνακες υποψηφίων ανα κωδικό – ειδικότητα, τους πίνακες μοριοδότησης, αποκλειομένων και επιλεγέντων υποψηφίων:

Κωδικός 101 – ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων

Κωδικός 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

Κωδικός 104 – ΔΕ Oικοδόμων (Τεχνίτες)

Κωδικός 105 – ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναερίτης)

Κωδικός 106 – ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

Κωδικός 107 – ΥΕ Εργατών Οικοδομών

Κωδικός 108 – ΥΕ Οδοκαθαριστών

Επίσης, περιλαμβάνεται η Ανακοίνωση για τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε για τον Κωδικό 107 - ΥΕ Εργατών Οικοδομών, λόγω ισοβαθμίας δυο υποψηφίω,  καθώς και το πρακτικό αυτής.

Αποτελέσματα ανα κωδικό και ειδικότητα

Δεκ
13
2017

foto-appalti-pubblici-1aΣτην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων μελετητών και εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου/μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι €20.000,00), και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017), προχωρά ο δήμος Θέρμης. Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν. 4412-2016 . Κατεβάστε την  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν. 4412-2016

Δεκ
5
2017
Την πρόσληψη δώδεκα (12) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικοού χαρακτήρα ανακοινωνει ο Δήμος Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 από τις 8:30 έως και τις 14:00 στο δημαρχείο της Θέρμης στον 1ο όροφο.
Δήμος Θέρμης
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001
Νοέ
24
2017

Η ΔΕΠΠΑΘ προκηρύσσει την πρόσληψη 26 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλ. της ΔΕΠΠΑΘ: 2310 463423,46155 και 464166.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 2017

Νοέ
14
2017

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των ατόμων µε Αναπηρία (Α.με.Α.), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν από την 18η /11/2017 μέχρι και την 28η/11/2017 στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θέρμης στην Πλατεία Τριλόφου, Τρίλοφος ΤΚ 57500, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω για την εξής θέση κυλικείου όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα με το επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος 480,00 ευρώ.

Συνέχεια »

Οκτ
27
2017

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), 3 ΔΕ οδηγών Γ’ κατηγορίας και 10 ΥΕ εργατών συνοδών απορριμματοφόρων, αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δευτέρα 30/10  έως και Τετάρτη 1/11/2017 από τις 8:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Οκτ
20
2017

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου της Δημοτικής Επιχείρησης, κατά την διδακτική περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών, συγκεκριμένα: ΔΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ντράμς).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ

 

Σεπ
20
2017

H Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ανακοινώνει την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, κατά την διδακτική περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου και για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών.

Για πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Δημητρίου-Καραολή κ Καπετάν Χάψα, τ.κ. 57001, Θέρμη,  Γραφείου Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας: 2310-463423.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ιούλ
14
2017

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 19646/14-06-2017 (ΑΔΑ:7ΦΣΘ465ΧΘ7-ΧΤ5) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει
2) τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09
3) των παρ.2 και 8 του άρθρ. 26 του Ν.4325/15
4) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
5) το υπ΄αριθμ. 17087/20-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6) την υπ’ αριθμ. 113/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
7) τις υπ ΄αριθμ. 212,213,214,215 και 217/11-07-2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
8) τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου ,Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:
Συνέχεια »© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης