Προκηρύξεις

Ιούν
8
2015

imagesΣε πρόσληψη 18 καθηγητών Φυσικής Αγωγής και 3 ναυαγοσωστών προτίθεται να προχωρήσει η ΔΕΠΠΑΘ προκειμένου να απασχοληθούν στο Πρόγραμμα “Παιδί και Θάλασσα”. Για υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 15/6 απευθυνθείτε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης, τηλ. 2310463423) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μάι
21
2015

Σε προσλήψεις 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 2 μηνα)  και συγκεκριμένα 3 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και 7 ατόμων ΥΕ Εργατών πρόκειται να προβεί ο δήμος Θέρμης καθώς έχει στην επικράτεια του αρκετά αλσύλλια εντός ή πλησίον των οικισμών και πολλούς ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους, όπου το ενδεχόμενο έναρξης πυρκαγιάς είναι μεγάλο ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι εργασίες τους θα αφορούν α) τον καθαρισμό των αλσυλλίων από τα ξεραμένα κλαδιά, τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια, και άλλα εύφλεκτα απορρίμματα όπως μπουκάλια, χαρτιά, β)την αποψίλωση ακάλυπτων κοινοχρήστων χώρων, νησίδων και γ) την μεταφορά τους με φορτηγά.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στον κο Καρλοβασίτη Άγγελο και κα. Καραμούτσιου Βασιλική
( τηλ. 2313-300.743, 2313-300.747) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 22-5-2015 έως 26-5-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για την κατηγορία ΔΕ είναι τα εξής: Συνέχεια »

Απρ
3
2015

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ.  και συγκεκριμένα ενός (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Λεωφορείων (Κωδ. Θέσης 100), 4ωρης απασχόλησης (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 06/04 έως 15/04/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνέχεια »

Μάρ
23
2015

Ανακοίνωση δίμηνα 4/ 2015

Μάρ
18
2015

Ανακοίνωση 2μηνης

Μάρ
4
2015

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)   Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Συνέχεια »

Φεβ
16
2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

 

Φεβ
6
2015

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων, συγκεκριμένα παρακάτω επισυνάπτονται:

Προκήρυξη  προϊσταμένων τμημάτων 2015

Υπόδειγμα  αίτησης

Υπόδειγμα βιογραφικού

Δεκ
15
2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεκ
11
2014

H Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων.

προκήρυξη για την πρόσλ.προσ.ορ.χρόνου

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης