Προκηρύξεις

Οκτ
20
2017

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου της Δημοτικής Επιχείρησης, κατά την διδακτική περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών, συγκεκριμένα: ΔΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ντράμς).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ

 

Σεπ
20
2017

H Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ανακοινώνει την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, κατά την διδακτική περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου και για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών.

Για πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Δημητρίου-Καραολή κ Καπετάν Χάψα, τ.κ. 57001, Θέρμη,  Γραφείου Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας: 2310-463423.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ιούλ
14
2017

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 19646/14-06-2017 (ΑΔΑ:7ΦΣΘ465ΧΘ7-ΧΤ5) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει
2) τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09
3) των παρ.2 και 8 του άρθρ. 26 του Ν.4325/15
4) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
5) το υπ΄αριθμ. 17087/20-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6) την υπ’ αριθμ. 113/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
7) τις υπ ΄αριθμ. 212,213,214,215 και 217/11-07-2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
8) τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου ,Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:
Συνέχεια »

Ιούν
19
2017

H Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες,  συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού, ειδικότητας Παιδαγωγών (ΠΕ), για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά, έτους 2017».

Για όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση που ακολουθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔΑΠ

Ιούν
15
2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με το διαγωνισμό “Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θέρμης” που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 διευκρινίζεται ότι στον κωδικό του ΕΚΑ 20 02, περιλαμβάνονται οι κωδικοί ΕΚΑ 20 02 01 , 20 02 02 και 20 02 03.

Ιούν
15
2017

Στην πρόσληψη έξι πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου  πρόκειται να προχωρήσει η ΔΕΠΠΑΘ προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα “Παιδί και Θάλασσα” 2017 για το διάστημα από 3 έως 14/7 . Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.

 

Ιούν
8
2017

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την προκήρυξη 5 θέσεων, ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για τη χρονική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και λόγω µη επάρκειας προσωπικού του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του Τµήµατος Συντήρησης και Πρασίνου, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Θέρμης.
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από τις 9 Ιουνίου έως τις 13 Ιουνίου 2017.
Κατάθεση αιτήσεων από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. , στον 1ο όροφο στο Δημαρχιακό κτίριο, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ.: 2313 300742,743,747.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

Μάι
19
2017

Ματαιώνεται με 325/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θέρμης η διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: “Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θέρμης”. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση μετά την τροποίηση της σχετικής μελέτης και των όρων της διακήρυξης ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Απρ
21
2017

DEYA_NEW_LOGO_BANNERΗ ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόμων για τις περιοχές Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων.

Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Μάρ
31
2017

Δείτε παρακάτω τα αποτλέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ ΣΟΧ1/2017 Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο και συγκεκριμένα τους Ονομαστικούς Πίνακες ανά κωδικό, πίνακες κατάταξης -μοριοδότησης των υποψηφίων, πίνακες επιλεγέντων και αποκλεισθέντων καθώς και πρακτικά δημόσιας κλήρωσης των κωδικών 101,103 και 106 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Συνέχεια »© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης