Προκηρύξεις

Δεκ
13
2016

Δείτε την πρόσκληση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού υπευθύνου της σχολής χορού ΔΕΠΠΑΘ με σύμβαση διάρκειας οκτώ μηνών και ειδικότητα ΔΕ Δάσκαλος Μπαλέτου – Σύγχρονου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – χορός

 

Νοέ
16
2016

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 2479/25-10-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Αθλητισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, καταρτίστηκαν οι πίνακες σειράς προτεραιότητας ανά ειδικότητα από την επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 5/2016 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα: ΠΙΝ. ΠΡΟΤΕΡ. ΠΦΑ 2016. 2017
Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους κατά των αποτελεσμάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι το διάστημα 17/11/2016 – 26/11/2016.

 

Νοέ
3
2016

Δείτε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικός Μουσικοθεραπείας, ΠΕ Εκπαιδευτικός Η/Υ και ΠΕ Εκπαιδευτικός Αγγλικών.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Πέμπτη 03/11/2016 έως Δευτέρα 14/11/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο κατάστημα των γραφείων μας στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 57500, Τρίλοφος, απευθύνοντας την στο ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οκτ
31
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ) προκηρύσσει είκοσι οχτώ (28) θέσεις  πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2016 -2017, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες).

Δείτε εδώ την προκήρυξη:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 2016 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016

Οκτ
4
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, για τη λειτουργία των δομών «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ)» & «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) και συγκεκριμένα:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ (πλήρους απασχόλησης)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ
26
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει  ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διάρκεια 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών.

  • Έναν (1) ΤΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

προκήρυξη

Σεπ
26
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

  • Έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (8ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ
9
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ προκηρύσσει 1 θέση για έναν δάσκαλο ρυθμικής, διάρκεια σύμβασης 8 μηνών. Δείτε εδώ την προκήρυξη:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΧΟΡΟΥ

Αύγ
26
2016

Στην πρόσληψη δύο ατόμων (2) με ειδικότητα ΔΕ οδηγοί Γ’ κατηγορίες και δεκατριών ατόμων (13) ΥΕ Συνοδοί Απορριματοφόρων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών  προτίθεται να προβεί ο Δήμος Θέρμης.

Δείτε την ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΜΗΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 στο δημαρχείο  Θέρμης, στον 1ο όροφο.

Αύγ
2
2016

Η Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προκηρύξεων για την πλήρωση του ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου, Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016–2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΔΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛ.ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΟΡΟΥ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης