Προκηρύξεις

Μάρ
4
2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)   Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Φεβ
16
2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

 

Φεβ
6
2015

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων, συγκεκριμένα παρακάτω επισυνάπτονται:

Προκήρυξη  προϊσταμένων τμημάτων 2015

Υπόδειγμα  αίτησης

Υπόδειγμα βιογραφικού

Δεκ
15
2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεκ
11
2014

H Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  και Αθλητισμού Θέρμης  ανακοινωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων.

προκήρυξη για την πρόσλ.προσ.ορ.χρόνου

Δεκ
11
2014

ΔΕ Οδηγός για ΑΜΕΑ

Δεκ
9
2014

Σε προσλήψεις 16 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στις παρακάτω ειδικότητες: ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Γ΄κατ.), 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατ.), 1 ΔΕ οδηγών γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων (εναερίτης), 9ΥΕ εργατών-τριών (αποκομιδής απορριμμάτων),2 εργατών-τριών (κοιμητηρίων)προκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης. Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕ104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΕ106

Συνέχεια »

Νοέ
21
2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2014 (1)

Νοέ
7
2014

200 ΔΕ ΑΠΟΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

200 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Νοέ
7
2014

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει 16 ατομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στις παρακάτω ειδικότητες:  ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Γ΄κατ.), 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατ.), 1 ΔΕ οδηγών γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), 1ΔΕ ηλεκτρολόγων (εναερίτης), 9ΥΕ εργατών-τριών αποκομιδής απορριμμάτων,2 εργατών-τριών κοιμητηρίων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις  8/11 έως 17/11 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δείτε παρακάτω την προκήρυξη: Συνέχεια »

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης