Προκηρύξεις

Φεβ
23
2017

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των ατόμων με Αναπηπία (Α.με.Α.), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν από την 27/2/2017 μέχρι και την 7/3/2017 στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ στην Πλατεία Δημαρχείου, Τρίλοφος ΤΚ 57500, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

Φεβ
21
2017

 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία της Σχολής Χορού.

 

Ιαν
31
2017

Δείτε εδώ την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία flamengo και latin χορών.

Δεκ
13
2016

Δείτε την πρόσκληση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού υπευθύνου της σχολής χορού ΔΕΠΠΑΘ με σύμβαση διάρκειας οκτώ μηνών και ειδικότητα ΔΕ Δάσκαλος Μπαλέτου – Σύγχρονου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – χορός

 

Νοέ
16
2016

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 2479/25-10-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Αθλητισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, καταρτίστηκαν οι πίνακες σειράς προτεραιότητας ανά ειδικότητα από την επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 5/2016 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα: ΠΙΝ. ΠΡΟΤΕΡ. ΠΦΑ 2016. 2017
Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους κατά των αποτελεσμάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι το διάστημα 17/11/2016 – 26/11/2016.

 

Νοέ
3
2016

Δείτε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικός Μουσικοθεραπείας, ΠΕ Εκπαιδευτικός Η/Υ και ΠΕ Εκπαιδευτικός Αγγλικών.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Πέμπτη 03/11/2016 έως Δευτέρα 14/11/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο κατάστημα των γραφείων μας στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 57500, Τρίλοφος, απευθύνοντας την στο ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οκτ
31
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ) προκηρύσσει είκοσι οχτώ (28) θέσεις  πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2016 -2017, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες).

Δείτε εδώ την προκήρυξη:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 2016 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016

Οκτ
4
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, για τη λειτουργία των δομών «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ)» & «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) και συγκεκριμένα:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ (πλήρους απασχόλησης)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ
26
2016

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει  ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διάρκεια 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών.

  • Έναν (1) ΤΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

προκήρυξη

Σεπ
26
2016

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

  • Έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (8ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης