Ιούλ
29
2015

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ξεκινά από 5 και λήγει 18 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν συμμετοχή:
• βρεφών (8 μηνών έως 2,5 ετών) στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
• νηπίων (2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), στους Παιδικούς Σταθμούς
• παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
• παιδιών με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία, στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει ως εξής:
για μητέρες 2 παιδιών έως 27.000 €
για μητέρες 3 παιδιών έως 30.000 €
για μητέρες 4 παιδιών έως 33.000 €
Για μητέρες 5 παιδιών και άνω έως 36.000 €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλουν, πρωτότυπα ή σε επίσημα αντίγραφα, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τετραμήνου.
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το Οικονομικό Έτος 2015 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Μισθωτή, απαιτείται:
• Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης δηλ. μετά της 16/7/2015, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), ΚΑΙ
• Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.
Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται:
• Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλ. μετά τις 16/7/2015, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, ΚΑΙ
• Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
• Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα που είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
• Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ, απαιτούνται: α) το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, β)πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη και δ) Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
• Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν της 16/7/2015,
• Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
• Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτούσα απολέσει την εργασία της κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης ή είχε απολέσει την εργασία της κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν είχε εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι τις 16/7/2015, τότε θα προσκομίσει μαζί με το Δελτίο Ανεργίας και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την διακοπή της εργασίας όπως ενδεικτικά καταγγελία συμβάσεων, σύμβαση ορισμένου χρόνου κ.λ.π.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και οι Πίνακες των απορριφθεισών μητέρων ανά Νομό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, στις 7 Σεπτεμβρίου.
• Ενστάσεις κατά της κατάταξης θα υποβάλλονται από 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
• Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 13 Σεπτεμβρίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
Το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης, θα παρέχει στους γονείς συμβουλευτική υποστήριξη (έλεγχος δικαιολογητικών, παροχή αιτήσεων, συμπλήρωση αιτήσεων κ.λ.π.) από 5/8/2015 έως και 18/8/2015, καθημερινά από 7:30 έως 15:30 στα εξής σημεία του Δήμου:
• ΤΡΙΛΟΦΟ – Στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου τηλ. επικοινωνίας 2392330219 και 214.
• ΘΕΡΜΗ – Στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου, τηλ. επικοινωνίας 2313300700.
• Ν.ΡΥΣΙΟ – Στο Κοινοτικό Κατάστημα Ν.Ρυσίου, τηλ. επικοινωνίας 2392071212.
• ΒΑΣΙΛΙΚΑ – Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βασιλικών, τηλ. επικοινωνίας 2396022397.

Ιούλ
27
2015

maxairas2Ο δήμος Θέρμης ανακοινώνει ότι την εβδομάδα που διανύουμε, δηλαδή από σήμερα Δευτέρα 27/7 μέχρι και την Παρασκευή 31/7 θα πραγματοποιούνται μόνο τα εξής δρομολόγια:  6:40, 10:45, 13:30.

Ιούλ
27
2015

κουνουπιαΣτο πλαίσιο της επίγειας καταπολέμησης κουνουπιών την εβδομάδα από 27/07/2015 έως 01/08/2015 συνεργεία της αναδόχου εταιρείας θα βρίσκονται στην Καρδία για τον έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στις αυλές των οικιών. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός βόθρων ή στάσιμων υδάτων και δεν εγκυμονούν κανέναν απολύτως κίνδυνο για ανθρώπους, κατοικίδια ή άλλους οργανισμούς πλην των προνυμφών κουνουπιών.
Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση στον αριθμό 800 11 244 24, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες και να αναφέρονται τοπικά προβλήματα όχλησης κουνουπιών.
Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από 9:00 έως 17:00 .

Ιούλ
24
2015

Πρόσκληση της Δ.Κ. Θέρμης για τις 29/7

Ιούλ
24
2015

d.e.dd.e.d2Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης για το έτος 2016 που προηγουμένως είχε αναβληθεί στις 20/7 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρουσιάστηκε το τεχνικό πρόγραμμα που έχει ως βασική επιδίωξή την προώθηση της βιώσιμης Οικονομικής, Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Δήμου μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά περίοδο που διανύει η χώρα, με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κατά τη διαβούλευση και ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν παρουσίασαν θέματα που κρίνουν άμεσης προτεραιότητας για τους τομείς που ο καθένας εκπροσωπεί καθώς και για τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα σχολικής στέγης, αθλητικών εγκαταστάσεων και έργων που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Θέρμης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση απαντώντας σε όλα τα ζητήματα που έθεσαν οι φορείς της επιτροπής σημειώνοντας για το καθένα ξεχωριστά τα εξής: Συνέχεια »

Ιούλ
24
2015

Ο Δήμος Θέρμης έθεσε σε διαβούλευση και γνωμοδότηση το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το 2016 σύμφωνα με το Άρθρο 75, του Ν. 3852/10. Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διεξήχθη τη Δευτέρα 20/7 2015 αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής, η διαδιακασία επαναλήφθηκε ύστερα από τρεις (3) μέρες δηλαδή την Πέμπτη 23/7 όπου και συζητήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πρακτικό 1 -τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016- (αναβολή)

Πρακτικό 2 -τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016

Ιούλ
23
2015

foto_nΗ νέα ξεκαρδιστική σύγχρονη κωμωδία του Γιώργου Μακρή, «Νοικοκυρές του Facebook», ανεβαίνει για μία μόνο παράσταση την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 21:15 στο Φράγμα Θέρμης.

Η διοργάνωση γίνεται από τον Σύλλογο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Τριαδίου «Άγιος Γεώργιος» και την αρωγή του Δήμου Θέρμης που παραχωρεί το χώρο του Φράγματος.

Μετά το τέλος της παράστασης, θα ακολουθήσει ένα δίωρο πρόγραμμα με νησιώτικα τραγούδια από τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο, και μελωδίες από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κατρίνη.

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ -  πληροφορίες : 6977 344 578

Λίγα λόγια για το έργο: Συνέχεια »

Ιούλ
23
2015

συνάντηση δημάρχου με εργαζόμενουςΤη συμπαράσταση του ιδίου προσωπικά αλλά και του συνόλου της αυτοδιοίκησης προς τους εργαζομένους των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που είναι απλήρωτοι εξέφρασε ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνάντησης με αντιπροσωπεία των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στις δομές που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. (Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ) βρίσκονται σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες δομές αναπτύσσονται από τους δήμους κατόπιν προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης και των ενδιάμεσων αρχών με στόχο την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Συνέχεια »

Περισσότερα νέα

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης